Vi tilbyder teambuildings- og personaleudviklingskurser med afsæt i jeres virkelighed og udviklingsbehov.

 

Kurserne vil grundliggende foregå i naturen, hvor personalet bydes udfordringer og opgaver de skal løse i fællesskab.

 

Vore teambuilding kurser foregår som "overlevelsesture". Navnet overlevelsestur er upræcist, men vi bruger det i mangel af bedre, og det signalerer trods alt noget om udfordringer, strabadser, natur og grænser.

 Væsentlige elementer er samarbejde, fællesskab, roller, nytænkning, energi og ressourcer.

 Kurserne tilstræbes helt overordnet afviklet, så turen bliver en god oplevelse for den enkelte. Derudover arbejder vi med de muligheder turene giver for personalegrupper med daglig fælles arbejdsplads. Det er primært her at vore kurser giver nye og spændende perspektiver.

 Det kræver ikke særlige fysiske eller psykiske færdigheder af deltagerne, da individuel hensyntagen er en del af kurset og fællesskabet. Dog fordres en vis fysisk og psykisk robusthed.

 Enhver arbejdsplads har brug for at de ansatte på forskellig vis udvikler og udbygger faglige og personlige kvalifikationer. Mange kurser har samarbejde og personaleudvikling som mål og det er også målene for fore kurser. Vi har dog valgt at angribe opgaven fra en utraditionel vinkel, bl. a. ved at arbejde ud fra praksis og lade teori træde i baggrunden.

 Vinklen på vore kurser tager udgangspunkt i at vi er hele mennesker, og har brug for at stimulere mange og måske uvante sider af både os selv og hinanden. Dette kan medvirke til at åbne op for bedre udnyttelse af både fælles- og personlige ressourcer i det daglige arbejde.

 At arbejde med uvante opgaver og problemløsninger, i på forhånd ukendte situationer, gør at der ofte vendes op og ned på dagligdagens roller og forventninger. Man finder nye kvaliteter og ressourcer hos sig selv og hinanden, ved at klare det ukendte og måske uoverkommelige. Man får en stor glæde, en stolthed, en eufori over at have gennemført og have klaret mere end men på forhånd ville have troet, og dermen have rørt ved eller overskredet grænser.

 I det daglige arbejde er det for de fleste af os, ofte nødvendigt at finde nye ressourcer og værdier, både hos os selv og i vores fællesskab, for ikke bare at overleve, men også finde udfordringer i et arbejdsliv med stigende arbejdspres og/eller krav om stadige omstillinger. Her oplever vi at der kommer et væsentligt element at faglighed og brugbarhed ind i vore kurser, også i forhold til tidens ord om effektivisering, omstilling og kvalitetsudvikling.

 Undervejs og efter kurset, evalueres henholdsvis dele af - og hele kurset, så vi til stadighed er tæt på forløbet. Dette er også en del af den meget øje sikkerhed der kendetegner kurserne.

 

Formålet med teambuilding?
Formålet med teambuilding er, at deltagerne opnår øget selvindsigt og selvforståelse og ikke mindst at gruppen bliver mere dynamisk. Vi kombinerer teori og praksis med det formål, at deltagerne bliver bevidste om, at de kan rokke ved de overbevisninger, der begrænser deres handle-kompetencer og afholder dem fra at udnytte de muligheder de har.

Vi kombinerer aktiviteter og samarbejdsøvelser i naturen. Udfordringer og frustration udvikler. Under kyndig vejledning forlader deltagerne deres tryghedszone, bliver udfordret og bliver ført sikkert tilbage til tryghedszonen igen, hvorefter vi reflekterer over oplevelsen.

 Italesættelse af de individuelle og gruppeoplevelserne styrker udbyttet og den fælles forståelse. Derfor har vi fokus på dialogen og italesættelsen.

 

Udbytte.

  •  større samhørighed i gruppen
  • bedre samarbejdsevne
  • kompetencer afdækkes
  • konflikter blotlægges og håndteres/løses

 

 Afsnit af uopfordret brev tre dage efter et kursus:

 "Jeg vil endnu engang sige jer tusind tak for en virkelig pragtfuld oplevelse,- jeg føler ikke det kan siges med ord, men I skal vide at det er en oplevelse jeg vil gemme i mit inderste "skatkammer", og hvis jeg mod al forventning skulle gå hen og blive gammel og senil en dag, ja så tror jeg det bliver noget af det jeg vil fable om, om og om igen."

 

 

I en effektundersøgelse 11/2 efter et kursusforløb spurgte vi bl. a. om kursets betydning for samarbejdet i institutionen, og fik følgende svar på spørgsmålet:

 - Vi har lært at handle mere rationelt i pressede situationer.

 - Personalegruppen er blevet mere homogen med de forskelligheder vi har.

 - Det har generelt været udviklende for gruppen.

 - Vores kvaliteter erblevet mere synlige.

 - Et løft for personalet.

- Der er sket en udvikling i samarbejdet efter kurset. Vi har opnået en bredere indsigt i hinandens reaktions- og handlingsmønstre. Der er mindre "modstand mod forandring" efter kurset. Dette set i relation til det bedre kendskab v har opnået til hinanden, og dermed en bredere forståelse. Vi er blevet bedre til at lytte til hinanden. De fælles ressourcer, personlige værdir og kvaliteter er blevet mere synlige. Det er en vigtig faktor, sammen med de faglige kvalifikationer, for et godt og udviklende samarbejde.