Om Peder.

Jeg er født i 1959 i Kolding.

Mit mål er at give mennesker der har vanskeligheder med at mestre tilværelsen, kvalificeret terapeutisk hjælp.

En hjælp til selv, at kunne tage stilling og leve i overensstemmelse med egne behov og mål.

Den terapeutiske tilgang er fænomenologisk, objektrelateret, kognitiv, og gestaltterapeutisk.

I min faglige samt personlige udvikling uddanner jeg mig løbende og modtager supervision. Uddannelser samt kurser:

 • Certificeret og eksamineret gruppe, par, individuel terapeut og supervisor, ved Institut for Gestaltanalyse.
 •  Uddannet Familieterapeut, ved Center for Familie- og Psykoterapi.
 •  Uddannerlse i ledelse i værdibårne organisationer. Børneforsorgen.
 •  Kursus om unge med sociale og emotionelle problemer.
 •  Ribe og Viborg Amters Ledelsesudviklingsprogrammer. Indhold; udvikling af lederroller og Personlig lederskab. Supervision og coaching.
 •  Uddannet Socialpædagog ved Esbjerg Seminarium.


Arbejdshistorie:

 • 26 års erfaring med samtaler med børn, unge, voksne, ledere og personalegrupper.
 •  Gruppeleder for terapeutisk behandling samt individuel- og parterapeut ved det offentlige.
 • Bred erfaring med supervision og coaching af leder og personale, både i private virksomheder og institutioner/opholdssteder.
 •  Supervision af institutioner, plejefamilier samt private opholdssteder.
 •  Selvstændig praktiserende psykoterapeut, individuel terapi,familieterapi, gruppeterapi, supervision, teambuilding og konfliktløsning fra 2006 til nu.
 • Familiebehandler i den intensive dag behandling i Skanderborg kommune 2006 - 2010
 • Supervisor for plejefamilier i Skanderborg kommune 2006 til 2009
 •  Forstander på døgninstitutionen Nørresø Børnepension, Viborg 2000 - 2006.
 • Afdelingsleder på døgninstitutionen Brundhøj, Århus 1999 - 2000
 •  Afdelingsleder på Døgninstitutionen Stormgade 6, Esbjerg 1993 til 1999.