Individuel supervision i gruppen.

 

Den mest anvendte supervisionsform er individuel supervision i gruppe. Fordelen ved denne supervisionsform er, at den enkelte fagpersons tvivl, usikkerhed og fastlåsthed afprivatiseres, og at undersøgelse, undring og refleksion bliver en naturlig del af det professionelle arbejde. Gruppens medlemmer bliver vidner til hinandens faglige overvejelser, udfordringer og succeser og beriger med støtte og udfordrende tanker. Den store samlede kompetence, der ligger i gruppen, bliver derved aktiveret og anvendt.

Der skabes fælles læreprocesser i en vekselvirkning mellem konkret teori, erfaring, observation, forståelser og praksisformer. Kolleger bliver delagtiggjort og ansvarliggjort med større mulighed for, at supervisionens læringer bliver koblet til praksis og realiseret.


Vi er erfarne i at inddrage gruppens viden, teorier, metoder, erfaringer og ressourcer i supervisionsprocessen. Vi tilbyder forskellige specifikke metoder til at sætte gruppen i spil, som både er aktiverende for gruppemedlemmerne og udbytterige for supervisanden.

Vi anvender eksempelvis gruppeinddragende metoder som:

  • Det reflekterende team
  • Modsætningsgrupper og pargrupper
  • Tuning–in
  • Følelsesspejl
  • Modelling
  • Situationsspil
  • Andre kreative måder

Vi blander metoderne, eksperimenterer med dem, ”forstyrrer” kreativt  og skaber nye muligheder i direkte dialog med deltagerne.

Vi mestrer at lede en gruppe, sætte klare rammer og skabe en samtalekultur, der ikke er fordømmende og præget af rigtig/forkert mentalitet, men af en nysgerrig og anerkendende kommunikation. Vi indgår i dynamisk samspil med seriøsitet og høj faglighed, men også med plads til livlighed, humor og latter.

 Er der problemstillinger der ikke er nævnt her, kontakt os for nærmere samtale om hvad vi kan tilbyde.

Inden vi indgår en aftale, kommer vi til jer for nærmere afklaring på problemstillingerne og præcisering af hvad vi kan tilbyde. Dette møde er uden beregning.

Prisen for supervision er 900 kr. pr. time plus kørsel.

Er du/i interesseret ring eller send en mail og vi kan aftale et møde og tale nærmere om dit/jeres behov.

Har du/i spørgsmål er du velkommen til også at ringe eller sende en Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.