Konfliktmægling.

 

Der har altid eksisteret konflikter mellem mennesker, og de er dynamiske for menneskers udvikling. Men hvis konflikter forekommer i en lang periode af ens liv, vil de virke lammende og destruktive og komme til udtryk i f.eks. manglende motivation for samarbejde.

Jeg har ikke nogen færdige løsninger på konflikter mellem mennesker, men jeg er af den overbevisning, at konflikter indeholder løsninger i sig selv. I konfliktmægling er et væsentligt mål, at parterne sammen finder frem til disse.

Jeg kan tilbyde at afdække konfliktens karakter og ud fra mine observationer og drøftelser med jer komme med et bud på, hvad jeg kan gøre. Min rolle i konfliktmægling er primært at få de involverede parter til at møde hinanden. Her er jeg så “tovholder” i processen, hvor parterne selv arbejder på at finde en løsning på deres konflikt.Hvor kan der være brug for konfliktmægling?

  • på arbejdspladsen både mellem de enkelte medarbejdere, grupper, ledelse og medarbejdere eller i ledelsen.
  • i familien.
  • i sociale sammenhænge, mellem venner, i foreninger.
Ring eller send en mail for en nærmere samtale eller et møde om problemstillingerne.