Depression.Hver sjette dansker rammes af depression eller angst på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Nogle deprimerede og angste føler sig kede af det eller trist til mode, mens andre bliver lammede og har svært ved at føle noget overhovedet.

Depression er en meget ubehagelig lidelse. Den kan ødelægge livet både socialt og arbejdsmæssigt, og den kan bringe livet i fare på grund af selvmordsrisikoen.Behandling.

Depression handler oftest om bevidste og ubevidste fortrængte følelser og oplevelser. Samt at man ikke lever i overensstemmelse med sine behov og den man er.

Jeg vil derfor som udgangspunkt være optaget af, at undersøge fortrængte oplevelser og følelser, samt komme "i dybden" under depressionen, således du får udtrykt, bearbejdet og gjort dig færdig med oplevelsen/følelserne.

Formålet med terapien er at få hævet fortrængninger, således dine ressurcer frigøres.Hvad er tegnene på, at man har en depression?

Når man har depression, er man nedtrykt og træt, mangler sin sædvanlige drivkraft og energi. Nogle deprimerede føler sig kede af det eller triste til mode, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet. Det er, som om deres følelser er lammede. Man føler sig ofte uhyre trætte og har umådeligt svært ved at tage sig sammen til noget som helst. Livet kan virke tungt og uoverkommeligt, og man kan mangle overskud til at klare hverdagen. Man kan have svært ved at koncentrere sig og have svært ved at huske. Tankerne er negative og pessimistiske, og man kan føle, at man ikke har noget at tilbyde andre. Mange ved ikke, hvornår de depressive tanker begyndte. Og nogle tænker, taler og bevæger sig langsommere end normalt.

Man kan nødvendigvis ikke finde en årsag.


En deprimeret person plages ofte af skyldfølelse og selvbebrejdelser over ikke at slå til eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt. Nogle har svært ved at falde i søvn, eller også vågner de mange gange. Andre har en pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de ikke kan finde hvile.

På grund af disse symptomer kan den deprimerede føle, at døden ville være en befrielse, eller at hun ikke fortjener at leve. Selvmordstanker ses ofte og bør altid tages alvorligt.

Appetitten er under en depression ofte nedsat. I enkelte tilfælde ses det modsatte - stærkt forøget appetit specielt efter kulhydratrige madvarer. Det ses specielt ved den såkaldte vinterdepression.Symptomer på depression:

Depression påvirker både psyken og kroppen. De psykiske symptomer består bl.a. i dyb tristhed, selvbebrejdelser, skyldfølelse og lavt selvværd. Og nogle bliver irritable og opfarende. Almindelige fysiske symptomer er fx hovedpine, brystsmerter, smerter i nakke samt ryg og mavesmerter. Det er omfanget og sværhedsgraden af symptomerne, der afgør, om der er tale om en depression.Vi kan alle gå og have nogle af nedenstående symptomer i lettere grad ind imellem. Men for at de 'tæller med', skal man have dem hver dag eller næsten hver dag hele dagen gennem mindst 14 dage.


Mindst to af følgende symptomer:

 • Følelse af nedtrykthed.
 • Markant nedsat lyst/interesser.
 • Reduceret energi, svær træthed.Samt mindst to af følgende:

 •  Følelse af nedtrykthed.
 • Markant nedsat lyst/interesser.
 • Reduceret energi, svær træthed.
 • Samt mindst to af følgende:
 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse.
 • Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse.
 • Tanker om død eller selvmord.
 • Tænke- og koncentrationsbesvær.
 • Svær indre uro eller modsat: hæmning.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Betydningsfulde ændringer i vægt eller appetit.
Opfylder man to af de første kriterier og to af de næste, har man en mild depression.

Til en moderat depression hører mindst fire af symptomerne fra den anden gruppe.

En svær depression har alle tre symptomer fra første gruppe og fem af symptomerne fra sidste gruppe.

Er du i tvivl om du har en depression, eller om hvilken behandling du har brug for, er du velkommen til at kontakte mig.