Traume

Traumer er en psykisk overbelastning, som kan resultere i permanente symptomer hvis de ikke behandles.

Ordet "traume", bliver brugt meget forskelligt. Nogen bruger det generelt om alle psykiske "knæk", andre bruger det kun om potentielt livstruende situationer hvor man har fået aktiveret sit "kæmpe eller flygte" instinkt.

Trauma kan være:

  • Uheld, eks. trafik uheld, biluheld og piskesmælds skader mm.
  • Overfald
  • Overgreb
  • Operationer
  • Faldulykker
  • Etc. Etc.

Hvis traumer bliver behandlet indenfor de første måneder efter uheldet, er det ofte ret simpelt at behandle. Jo længere personen går, uden behandling, jo mere kan symptomerne sprede sig og bevirke at behandlingen forlænges, og personen lider unødigt.

Typiske symptomer på traumer der ikke er blevet behandlet (post traumatic stress disorder) er listet nedenunder.

Bemærk at listen er omfattende, fordi man lider af flere af de nævnte symptomer, betyder det ikke at man har et ubehandlet traume.

I tvivls tilfælde vil en erfaren terapeut kunne hjælpe en.

Fase 1

Stærk-affekt, Sammentrækning, Spaltning, (inklusive benægtelse), Følelse af hjælpeløshed

Fase 2

Hyperårvågenhed (at være på vagt hele tiden, aldrig slappe af), Påtrængende billeder eller erindringsglimt, Ekstrem følsomhed overfor berøring, lys og lyd, Hyperaktivitet, Overdrevne følelsesreaktioner, opfarenhed, "kort lunte", gråd, skam, Marreridt og angst om natten. Formindsket evne til at klare stress. Søvn besvær

Fase 3

Panik, angst, fobier, Tanke tomhed eller svimmelhed. Overdrevne forskrækkelses reaktioner. Undvigende adfærd (går uden om bestemte omstændigheder).Tiltrækning til farlige situationer.Overdreven eller formindsket seksuel aktivitet. Hukommelses tab og glemsomhed. Manglende evne til at elske, pleje eller knytte sig til andre mennesker. Angst for at dø, blive sindssyg eller få livet afkortet.

Fase 4

Overdreven generthed. Manglende evne til at forpligte sig. Kronisk udmattelse og meget lidt fysisk energi. Problemer med immumsystemet, endokrine kirtler, skjoldbruskkirtlen. Psykosomatiske sygdomme, hovedpine, nakke og rygproblemer, astma, fordøjelsesproblemer, spastisk tyktarm og alvorlig præmenstruelt syndrom. Depression og følelsen af nært forestående dommedag. Følelser af afsondring, fremmedgørelse og isolation –"levende begravet". Svækket interesse for livet.