Terapien har det mål, at du får en bedre forståelse og accept af dig selv, således du bedre lever dit liv i overensstemmelse med dine behov og mål.

Det er derfor et afsæt for terapien, at vi undersøger og kommer i dybden med hvordan det er at være dig lige nu, i forhold til den vanskelighed du har brug for hjælp til. Dette gøres med udgangspunkt i de oplevelser, følelser og tanker
der er forbundet hermed.

Der er fokus på personlige kompetencer og handlekraft samt øget selvindsigt.

Mit terapeutiske afsæt er fænomenologisk, objektrelatret, kognitivt samt gestaltterapeutisk.

Et forløb er regelmæssige samtaler i en kortere eller længere periode.

Ved første konsultation afklares hvad du har brug for hjælp til og hvordan vi arbejder, således at det er tydeligt hvad vi arbejder med og hvordan.